Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov - zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov:

Predávajúci zaručuje plnú ochranu osobných údajov pred zneužitím. Poskytnutím osobných údajov dáva kupujúci súhlas s použitím, spracovaním a uložením týchto údajov do databázy predávajúceho. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorázovo, výlučne za účelom zrealizovania objednávky kupujúceho. Údaje poskytnuté kupujúcim sú považované za dôverné. Predávajúci sa zaväzuje:
- zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch kupujúceho,
- neposkytovať osobné údaje kupujúceho tretím osobám,
- na prianie zákazníka i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho
osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Vyhradzujeme si právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info